ตัวอักษรหรือพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส

0
128

เรียนภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน ตอน ตัวอักษรหรือพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส พร้อมวีดีโอการฝึกออกเสียงให้ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยตรง
ตัวอักษรหรือพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส (L’alphabet français)
การออกเสียงตัวอักษรหรือพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส
A อา
B เบ – ออกเสียงเป็น “บ”
C เซ – ออกเสียงเป็น “ก” เมื่ออยู่นำหน้า a o u และเป็นตัวสะกด แต่จะออกเสียงเป็น “ซ” เมื่ออยู่นำหน้า e i y และเมื่อเป็น ç (cédille) จะออกเสียงเบา
D เด – ออกเสียงเป็น “ด”
E เออ – พยัญชนะตัวนี้เป็นสระ แต่เมื่ออยู่ท้ายพยางค์จะออกเสียง “เออ” เบาๆ
F แอ็ฟ – ออกเสียงเป็น “ฟ”
G เช – ออกเสียงเป็น “ก” เมื่อตามด้วย a o u และเป็นตัวสะกดเหมือนกับพยัญชนะ C แต่ต่างกันตรงที่เมื่ออยู่นำหน้า e i y จะออกเสียงเป็น “ช”
H อาช – ไม่ออกเสียง
I อี
J ฌี – ออกเสียงเป็น “ฌ”
K กา – ออกเสียงเป็น “ก”
L แอล – ออกเสียงเป็น “ล”
M แอ็ม – ออกเสียงเป็น “ม” แต่เวลาที่เป็นตัวสะกดจะออกเสียงเป็นตัว “ง”
N แอ็น – ออกเสียงเป็น “น” แต่เวลาที่เป็นตัวสะกดจะออกเสียงเป็นตัว “ง”
O โอ
P เป – ออกเสียงเป็น “ป”
Q กูว์ – ห่อปากเวลาออกเสียงเป็น “ก”
R แอร์ค – ออกเสียงเป็น “ค” พยัญชนะตัวนี้ไม่มีอยู่ในภาษาไทย
S แอส – ออกเสียงเป็น “ส”
T เต – ออกเสียงเป็น “ด”
U อูว
V เว – ใช้ฟันบนแตะริมฝีปากล่างแล้วออกเสียงเป็น “ว”
W ดุบเบลอะเว – ออกเสียงเป็น “ว”
X อิกซ์ – ออกเสียงเป็น “ส”
Y อีเเกร็กซ์
Z แซด – ออกเสียงเป็น “ซ”

คลิปวีดีโอ การออกเสียงตัวอักษรหรือพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส

ตัวอักษรหรือพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส L’alphabet français

นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะผสมซึ่งได้แก่
gh – ออกเสียงเป็น “ง”
lh – ออกเสียงเป็น “ย”
ll – ออกเสียงเป็น “ย”
mm – ออกเสียงเป็น “ม”
nn – ออกเสียงเป็น “น”
ss – ออกเสียงเป็น “ส” หรือ “ซ”
gz, sz, ks – ออกเสียงเป็น “ก” , “ซ” และ “ก-ซ”
ส่วนสระ (Les voyelles) ได้แก่ a, e, i, o, u และ y

เมื่อรู้จัก ตัวอักษรหรือพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส แล้วก็มาเรียนการนับเลขกันต่อเลย Les nombres ตัวเลขในภาษาฝรั่งเศส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here