Les nombres ตัวเลขในภาษาฝรั่งเศส

0
340

Les nombres ตัวเลขในภาษาฝรั่งเศส การอ่านตัวเลขหรือจำนานในภาษาฝรั่งเศสมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยอยู่พอสมควร มีการบวก การคูณ และการ Accord ที่ควรจะศึกษาไว้
0 zéro เซ-โร
1 un เอิง / une อูน (ถ้าของสิ่งนั้นเป็นคำนามเพศหญิง)
2 deux เดอ
3 trois ทรัว
4 quatre กัท-เทรอะ
5 cinq แซ็ง-ก
6 six ซีส
7 sept เซ็ต
8 huit วิต
9 neuf เนิฟ
10 dix ดีส
11 onze อ็ง-เซอะ
12 douze ดูซ-เซอะ
13 treize แทรซ-เซอะ
14 quatorze กะ-ตอรซ-เซอะ
15 quinze แก็ง-เซอะ
16 seize แซส-เซอะ
17 dix-sept ดิส-เซ็ต
18 dix-huit ดิส-วิต
19 dix-neuf ดิส-เนิฟ
20 vingt แว็ง-ต
21 vingt et un แว็ง-เต-เอิง
22 vingt-deux แว็ง-เดอ
23 vingt-trois แว็ง-ทรัว
24 vingt-quatre แว็ง-กัท-เทรอะ
25 vingt-cinq แว็ง-แซ็ง-ก
26 vingt-six แว็ง-ซีส
27 vingt-sept แว็ง-เซ็ต
28 vingt-huit แว็ง-วิต
29 vingt-neuf แว็ง-เนิฟ
30 trente ทรอง-ต
31 trente et un ทรอง-เต-เอิง
40 quarante กา-ร็อง-ต
50 cinquante แซ็ง-ก็อง-ต
60 soixante ซัว-ซ็อง-ต
70 soixante-dix 60+10 ซัว-ซ็องต-ดีส
71 soixante et onze 60+11 ซัว-ซ็อง-เต-อ็ง-เซอะ
72 soixante-douze 60+12 ซัว-ซ็องต-ดูซ-เซอะ
79 soixante ซัว-ซ็องต-ดิส-เนิฟ
80 quatre-vingts 4×20 กัท-เทรอะ-แว็ง-ต สังเกตว่าตรง vingt จะเติม s
81 quatre-vingt et un 4×20+1 กัท-เทรอะ-แว็ง-เต-เอิง ตัว s ตรง vingt หายไปเมื่อมีอะไรมาต่อท้าย
82 quatre-vingt-deux 4×20+2 กัท-เทรอะ-แว็ง-เดอ
90 quatre-vingt-dix 4×20+10 กัท-เทรอะ-แว็ง-ดีส
91 quatre-vingt-onze 4×20+11 กัท-เทรอะ-แว็ง-อ็ง-เซอะ
99 quatre-vingt-dix-neuf 4×20+19 กัท-เทรอะ-แว็ง-ดิส-เนิฟ
100 cent ซ็อง
200 deux cents เดอ-ซ็อง สังเกตว่ามีการเติม s
201 deux cent un เดอ-ซ็อง-เอิง เมื่อมีเศษตามหลัง s จะหายไป
900 neuf cents เนิฟ-ซ็อง มี s
1000 mille มีล
2000 deux mille เดอ-มีล ไม่เติม S
2015 deux mille quinze เดอ-มีล แก็ง-เซอะ
100 000 cent mille ซ็อง มีล
1 000 000 un million มิ-ลิ-ยง
20 000 000 vingt millions แว็งต มิ-ลิ-ยง เติม s อีกแล้ว
1 000 000 000 un milliard เอิง-มีลลิ-อารท (หนึ่งพันล้าน)
1 000 000 000 000 un trillion เอิง-ติล-ลิอง (ล้านล้าน)

คลิปวีดีโอ การอ่านออกเสียงตัวเลขในภาษาผรั่งเศส

การจัดอันดับ
Premier (เพรอะ-มิ-เย่) คือ อันดับ 1 หรือจะใช้ première (เพรอะ-มิ-แยร์) ก็ได้
ส่วนอันดับอื่นก็เพียงแค่ใส่ -ième (เอียม) ข้างหลัง เช่น
Deuxième อันดับสอง (เดอ-เซียม)
Treizième อันดับสิบสาม (แทรซ-เซียม)
Centième อันดับร้อย (ซ็อง-เตียม)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here