ฉันคิดถึงเธอ ในภาษาฝรั่งเศส I miss you in French

8498

ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควร แต่คำว่า ฉันคิดถึงเธอ ในภาษาฝรั่งเศส นั้นกลับมีความหมายกลับกัน แล้วเราจะพูดว่า ฉันคิดถึงเธอ ในภาษาฝรั่งเศส ว่ายังไง How to say “I miss you” in French.
Tu me manques ตือ-เมอ-มอง(เกอ) แปลว่า ฉันคิดถึงเธอ หลายคนอาจจะสงสัยว่า Tu เป็นประธาน ส่วน me ทำหน้าเป็นกรรมของประโยค แล้วแปลว่า ฉันคิดถึงเธอ ได้ยังไง
ถ้าจะพูดว่า Je te manque. ก็ไม่มีอะไรผิดทางหลักไวยากรณ์ Je = ฉัน, te = เธอ แต่คำนี้แปลว่า เธอคิดถึงฉัน เพราะ กริยา manquer นั้นแปลว่า ขาดหายไป (to miss) ประโยค Tu me manques ถ้าให้แปลตรงๆตามรูปของประโยคก็แปลว่า เธอขาดหายไปจากชีวิตฉัน (ฉันคิดถึงเธอ) นั่นเอง
นอกจากนี้เราสามารถเติมคำอื่นๆเพื่อให้มีความหมายลึกซึ้งขึ้น เช่น
Tu me manques beaucoup. ฉันคิดถึงเธอมาก
Tu me manques trop. จริงๆแล้ว trop แปลว่ามากเกินไป แต่ในประโยคนี้ trop เป็น expression ประโยคนี้เลยแปลว่า ฉันคิดถึงเธอมาก(มากว่า beaucoup) คนฝรั่งเศสใช้ expression “trop” กันมาก เช่น trop beau!, trop belle!
Tu me manques tellement. ฉันคิดถึงเธอจริงๆ
Ils me manquent. ฉันคิดถึงพวกเขา (I miss them)
Il me manque. ฉันคิดถึงเขา (I miss him) หรือ Elle me manque. ฉันคิดถึงหล่อน (I miss her)
นอกจากนี้แล้วยังมีคำกริยาอีกตัวหนึ่งคือ penser แปลว่า คิดถึง หรือ นึกถึง แต่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงจนอยากเจอ
ฉันนึกถึงเธอ Je pense à toi. หรือ I think of you. ในภาษาอังกฤษ
ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าจะบอกคนพิเศษ ฉันคิดถึงเธอ ในภาษาฝรั่งเศส ว่ายังไง วันนี้มีเพลงเพราะๆ Tu Me Manques ของ Sheryfa Luna มาฝากด้วยนะคะ