อีคิว (EQ) กับ ไอคิว (IQ) แตกต่างกันอย่างไร?

2832
อีคิว (EQ) กับ ไอคิว (IQ) แตกต่างกันอย่างไร

อีคิว (EQ) กับ ไอคิว (IQ) เหมือนกันตรงที่เป็นความฉลาด แต่ความฉลาดทางสมองหรือไอคิวนั้นปรับเปลี่ยนได้ยาก ต่างจากอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ ที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้

การใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ นอกจากเราจะต้องมีความฉลาดในการเอาตัวรอดแล้ว เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้อีกด้วย เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เราจะต้องมีทั้งอีคิวและไอคิว คุณรู้หรือไม่ว่า อีคิว (EQ) กับ ไอคิว (IQ) คืออะไร ไอคิวกับอีคิวแตกต่างกันอย่างไร?

ไอคิว (IQ) คืออะไร?
ไอคิวหรือ I.Q. มาจากคำว่า Intelligence Quotien หมายถึงระดับความฉลาดของเชาว์ปัญญาไม่ว่าจะเป็นการคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งไอคิวนั้นป็นศักยภาพที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด การเปลี่ยนแปลงระดับไอคิวของเราตัวเองให้เพิ่มขึ้นหรือพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก
การวัดไอคิว วัดไปเพื่ออะไร?
สาเหตุที่มีการวัดไอคิวนั้นก็เพื่อต้องการแยกบุคคลปัญญาอ่อนออกจากคนปกติทั่วไป เพื่อจัดระดับของการศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยจะใช้การเปรียบเทียบความสามารถของสิ่งที่ควรจะเป็น เทียบเท่ากับอายุสมอง จากนั้นก็จะคำนวนออกมาเป็นหรือเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคนที่มีไอคิวปกติจะอยู่ที่ 90-109 เปอร์เซนต์

การจับระดับ IQ ไอคิวมีกี่ระดับอะไรบ้าง?
ช่วงต่ำกว่าปกติ
– คนปัญญาอ่อน (Mental Retardation) มีระดับไอคิวต่ำกว่า 70 ลงมา
– ก่ำกึ่งคาบเส้น (Borderline) จะมีระดับไอคิวอยู่ที่ 70-79
– คนที่มี IQ ต่ำกว่าปกติ (Dull Normal) จะมีไอคิวอยู่ที่ 80-89
ช่วงปกติ
– คนปกติทั่วไป (Normal) จะมีไอคิวอยู่ที่ 90-109
– คนที่มีไอคิวสูงกว่าปกติ (Bright normal) จะมีไอคิวอยู่ที่ 110-119
– คนฉลาด (Superior) มีไอคิวอยู่ที่ 120-129
– คนฉลาดมากหรืออัจฉริยะ (Very Superior) จะมีระดับสูงกว่า 130 ขึ้นไป

อีคิว (EQ) คืออะไร?
ในความเป็นจริงแล้ว “อีคิว (EQ)” เพิ่งจะเริ่มเป็นที่สนใจเมื่อปี ค.ศ.1990 โดยได้มีกลุ่มนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่ง ได้ตั้งข้อสงสัยว่า ความสำเร็จและชีวิตของใคร คนหนึ่งคนใดนั้น ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพียงเพราะมีความรู้ทางเชาว์ปัญญา หรืออีคิวเพียงเท่านั้น ต่อมาก็ได้มีงานวิจัยหลายต่อหลายงานวิจัยด้วยกันที่ยังมีความต้องการในเรื่องของทักษะและความสามารถด้านอื่นๆ อีกมากมาย และนั่นก็ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับอีคิวเพิ่มมากขึ้น

อีคิวหรือ EQ มาจากคำว่า Emotional Quotien หมายถึงระดับความฉลาดทางอารมณ์ หรือความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง และอารมณ์ของผู้อื่น รวมไปถึงการปรับและความคุมสภาวะทางอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถาการณ์ต่างๆได้ ซึ่งอีคิวนั้นป็นศักยภาพทางสมอง ที่เราสามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้

ไอคิวกับอีคิวจึงเหมือนกันตรงที่เป็น “ความฉลาด” แต่ความฉลาดทางสมองหรือ IQ นั้นปรับเปลี่ยนได้ยาก ต่างจากความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จก็ต้องมีทั้งสองอย่าง ต่อให้ฉลาดขนาดไหน ถ้าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง ชีวิตก็มีแต่พัง กับพัง ! เราจะเห็นได้จากหลายๆคน ที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ แบบในคลิป ที่แชร์ให้เห็นกันบ่อยๆ บ้านเราเป็นเมืองพุทธ ความเข้าใจในพุทธศาสนานี่แหละ ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนอีคิวของเราให้ดีขึ้น

ขอบคุณที่มา : รายการ Did you know ?